blog

عنوان این نوشته

چند لحظه مکث کردم و با بغض گفتم -حتی چند بار تا پای خودکشی رفتم ولی خب فکر میکردم زندگی هنوز برام تمام نشده حس میکردم من نیومدم که اینقدر ضعیف باشم و این قدر راحت خودم بخوام نباشم دیگه از یک جاهایی حس میکردم زندگی از همون بچگیم خواست باهام بجنگه یه مرد هیچوقت دوست نداره توی جنگ شکست بخوره مردا به دنیا اومدن که تا قطره آخر خونشون بجنگن مردا به دنیا اومدن که حتی اگه شکست بخورن سرشون رو بالا بگیرن به دنیا اومدن که حتی اگه بازنده باشن جنگ رو جذاب تر کنن تصمیم گرفتم با زندگیم بجنگم تصمیم گرفتم که نذارم زندگی شکستم بده خواستم حتی اگه نتونستم جلوشو بگیرم زخمیش کنم و شکست بخورم اسمم رو توش ثبت کنم و شکست بخورم #اعدام_مزاحم_تلفنی |انتشارات مایا۱۳۹۷ #حسین_سرگزی